Velkommen til Takseringskontoret Otta AS

Din lokale takstmann i Gudbrandsdalen

Tillit, Trygghet og Troverdighet

Takstmannens rolle er bygget på kjerneverdiene Tillit, Trygghet og Troverdighet. Publikums tillit til takstmannen og hans arbeid er avgjørende. Det påligger takstmannen en forpliktelse til alltid å ha den integritet som skal til for å gjøre en god jobb.
En takstmann er upartisk, og du kan stole på vurderingen til din takstmann.