Velkommen til Takseringskontoret Otta AS

Din lokale takstmann i Gudbrandsdalen

Tillit, Trygghet og Troverdighet

Takstmannens rolle er bygget på kjerneverdiene Tillit, Trygghet og Troverdighet. Publikums tillit til takstmannen og hans arbeid er avgjørende. Det påligger takstmannen en forpliktelse til alltid å ha den integritet som skal til for å gjøre en god jobb.
En takstmann er upartisk, og du kan stole på vurderingen til din takstmann.
Boligsalgsrapport/tilstandsapport
En boligsalgsrapport er en god investering. Det anbefales til alle som har tenkt å selge eller kjøpe seg en bolig. 
En takstmann benytter sin faglige kompetanse og en grundig sjekkliste for å vurdere boligens tekniske tilstand og vedlikehold på en grundig måte. 


Skadetakst/reklamasjon
En skade- og/eller reklamasjonsrapport samsvarer med en tilstandsrapport hvor takstmann vurderer de forhold som oppdragsgiver fremstiller. Det gjennomføres en teknisk befaring på stedet av boligen med utgangspunkt i byggeforskriften og referansenivåer for avvik og normale forventninger. 
Forhåndstakst
Forhåndstakst betyr verdisetting av uferdige boliger eller utbygginger. 
Takstmann vil kunne beskrive en fremtidig verdi av boligen/eiendommen. 

Verditakst
Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i hånd med låneopptak, refinansiering av eksisterende lån og arv med mer der eiendommen stilles som sikkerhet. 


Tomtetakst
Tomtetakst gir uttrykk for hva som kan forventes av verdi for tomten etter vurdering av tomtens beliggenhet, beskaffenhet, egenskaper og reguleringsmessige forhold. I tillegg vurderes området, miljø og tilgjengelighet.
Uavhengig kontroll
En uavhengig kontroll skal i hovedsak påse at arbeidet med våtrom er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser samt at dette oppfyller kravene i byggteknisk forskrift.
Naturtakst
Skader som i lovens forstand direkte skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller naturkatastrofer er det vi kaller naturskadetaksering.
Økonomisk oppfølging
Ved oppføring av privatboliger krever byggelånsbanken en uavhengig kontroll for å kunne foreta utbetalinger fra byggelånet forutsatt at boligens bygge- utførelse og verdi er samsvarende.