Uavhengig kontroll

En uavhengig kontroll skal i hovedsak påse at arbeidet med våtrom er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser samt at dette oppfyller kravene i byggteknisk forskrift.
Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil. Kontrollen innføres på områder hvor konsekvensene av feil er alvorlige.
Kravet om uavhengig kontroll kom i 1.1.2013. Det er tiltakshaver som har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll.

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:
-Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger.
-Lufttetthet i nye boliger.

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet. Takseringskontoret Otta benytter sjekklistesystemer fra Holte ved utførelse av selve kontrollen.