Økonomisk oppfølging

Ved oppføring av privatboliger krever byggelånsbanken en uavhengig kontroll for å kunne foreta utbetalinger fra byggelånet forutsatt at boligens bygge- utførelse og verdi er samsvarende.