Takseringskontoret Otta Prisliste 2021

(PRISER INKL.MVA.)

Tilstandsrapport

(Bolig, fritidsbolig, rekkehus og leilighet med 1 tilleggsbygg som garasje uthus el.l)
Inntil 150 m2
kr. 12.000,-
Tillegg for bolig over 150 m2 inntil 250 m2
(Boliger over 250 m2 etter avtale).
kr. 1.800,- 
Tillegg for andre bygninger (u/tilstand – enkel beskrivelse)
kr. 975,- 
Tillegg for andre bygninger (uthus, garasje og anneks) med tilstandsvurdering.
kr. 6.000,-
Tillegg for krypkjeller
kr. 1.500,-
Tillegg for pr.ekstra våtrom
kr. 1.250,-
Tillegg for hver ekstra boenhet i samme bygning og anneks
kr. 3.400,- 
Seksjonert leilighet (Ikke utvendig vurdering)
kr. 9.000,- 
Tillegg for hulltaking m/fuktsøk (pr.hull)
kr. 600,-

VERDI/LÅNE-TAKST:

(Bolig, fritidsbolig, rekkehus og leilighet med 1 tilleggsbygg som garasje uthus el.l)
Bolig inntil 150 m2
kr. 6.600,- 
Tillegg for bolig over 150 m2 inntil 250 m2 (Boliger over 250 m2 etter avtale)
kr. 900,- 
Tillegg for andre bygninger (som garasje uthus el.l)
kr. 900,-
Tillegg for hver ekstra boenhet i samme bygning.
kr. 1.800,-

ANNET:

Timepris (Andre oppdrag / Tilleggsarbeid), etter avtale.
kr. 1.325,- 
Forhåndstakst
kr. 6.000,- 
Kjøring pr. kjørte km. (bompenger kommer i tillegg)
kr. 12,- 
Utskrift Grunnbok
kr. 240,-
Skjematuravgift
kr. 150,-
Tilsendt takst pr.post
kr. 250,- 
Fakturagebyr
kr. 60,- 
Tillegg for befaring et. kl. 16.00 eller helg (lørdag, søndag og helligdager) kr. 2.000,-
Tillegg for andre/flere boliger/anneks på eiendommen ved full tilstandsvurdering etter avtale.
Evt. innhenting av dokumentasjon kommer i tillegg.
Uavhengig kontroll faktureres etter avtale.  

Oppdatering av takstrapporter (samme hjemmelshaver) innen 6-12 mnd. etter medgått tid.
Andre oppdrag som skade, reklamasjonsrapport, byggelånskontroll, mm. faktureres etter medgått tid.