Skadetakst

En skade- og/eller reklamasjonsrapport samsvarer med en tilstandsrapport hvor takstmann vurderer de forhold som oppdragsgiver fremstiller. Det gjennomføres en teknisk befaring på stedet av boligen med utgangspunkt i byggeforskriften og referansenivåer for avvik og normale forventninger. Teknisk dokumentasjon legges også til grunn i vurderingen. Dersom det påvises negative avvik kan takstmann kostnadsberegne utbedringstiltak. Dette er en faglig og objektiv vurdering, og takstmann vurderer ikke juridiske forhold i saken.

Reklamasjonsrapporter bestilles også fra kunder eller advokat i saker hvor det er oppstått uenighet/tvist.