Verditakst

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i hånd med låneopptak eller refinansiering av eksisterende lån der eiendommen stilles som sikkerhet.

Andre vanlige bruksområder er ved skifte og arv, samt i forbindelse med omsetning av eiendom.
En verditakst vil også være gyldig dokumentasjon ovenfor likningsmyndighetene dersom du mener det er grunnlag for å sette ned likningsverdien på eiendommen din.
Merk deg at en verdi- og lånetakst ikke er en boligsalgsrapport eller en tilstandsrapport. Selgers egenerklæring inngår som del av verdi- og lånetaksten.