Takseringskontoret Otta - Prisliste 2023

(PRISER INKL.MVA.)
Gjennom bransjeorganisasjonens sertifiseringsordninger er Norsk takst garantist for faglig kvalifiserte og uavhengige bygningssakkyndige, og for bruk av godkjent tilstandsrapport etter ny forskrift.

Tilstandsrapport etter ny forskrift (tryggere bolighandel):

(Bolig, fritidsbolig, seksjonert leilighet/rekkehus og 2-mannsbolig med inntil 2 våtrom).
Bolig opp til 150 kvm BRA
kr. 16.000,-
Bolig mellom 150 og 250 kvm BRA
kr. 19.000,- 
Bolig mellom 250 og 350 kvm BRA
kr. 21.000,- 
Seksjonert leilighet (kun innvendig vurderinger, tillegg for krypkjeller, utv. vurdering).
kr. 14.800,-
Fritidsbolig opp til 100 kvm BRA
kr. 14.800,-
Fritidsbolig opp til 200 kvm BRA (Over 200m2 - pris på forespørsel)
kr. 18.000,-
Tillegg Tilstandsrapport:
Ekstra boenhet som hybel/leilighet el.l.
kr. 1950,- 
Tilleggsbygg som anneks/garasje/uthus/boder med oppmåling og enkel beskirvelse
kr. 1950,- 
Boliger, leiligheter og hytter med krypkjeller
kr. 1950,-
Tillegg for pr. ekstra våtrom
Kr. 1400,-
Tilstandsvurdering av tilleggsbygg som anneks/garasje/uthus
Pris på forespørsel
Spesielle objekter/store boliger/flere bygninger 
Pris på forespørsel

Verditakst (Med 1 tilleggsbygg som garasje, uthus el.l):

Bolig inntil 150 m2
kr. 7.200,- 
Boliger over 150m2 inntil 250m2
kr. 1000,- 
Tillegg for andre bygninger
kr. 1000,-
Tomtetakst (Forutsatt at nødvendig dokumentasjon blir fremlagt)
Pris etter medgått tid
Spesielle objekter/store boliger/flere bygninger
Pris på forespørsel

Tillegg for alle oppdrag:

Administrasjonsgebyr
Evt. innhenting av dokumentasjon/matrikkel kommer i tillegg
kr. 350,-

Annet:

Timepris (Andre tjenester/oppdrag)
kr. 1.450,- 
Forhåndstakst
kr. 7.200,- 
Verdivurdering (enkel beskrivelse - kun til finansiering)
kr. 4.800,- 
Transportkostnader (reisetid og km. godtgjørelse)pr.km. Bompenger kommer i tillegg til transportkostnader.
kr. 18,-
Tilsendt takst pr.post
kr. 250,- 
Tillegg for befaring et. kl. 16.00 eller helg (lørdag, søndag og helligdager) 
kr. 2.000,- 
Tillegg for andre/flere boliger på eiendommen ved tilstandsvurdering etter avtale.

Oppdatering av rapporter (samme hjemmelshaver) innen 12-16 mnd. 50% av grunnpris.

Andre oppdrag som skade, reklamasjonsrapport, byggelånskontroll, mm. faktureres etter medgått tid eller egen avtale

Uavhengig kontroll:

Uavhengig kontroll av Våtrom og Lufttetthet i Tilstandsklasse 1
Pris på forespørsel

Næringsbygg:

Taksering av næringsbygg
Pris etter medgåtte timer

Landbrukstaksering:

Taksering av landbruksbygg
Pris etter medgåtte timer